Commissie

Ontdek je eigen talenten, verbreed je netwerk en vind de juiste match!

Lezingencommissie:

De lezingencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen en cursussen over maatschappelijke, sociaal-educatieve en loopbaan gerelateerde onderwerpen. De lezingen worden gegeven door docenten en experts uit het bedrijfsleven. De lezingen en cursussen bieden de jonge talenten kansen om zich meer te verdiepen in deze onderwerpen, en om tevens in contact te komen met professionals. Daarom worden de lezingen zoveel mogelijk op een persoonlijke en informele wijze georganiseerd.

Public Relations-commissie:

De Public Relations-commissie is met name verantwoordelijk voor het promoten van evenementen die de lezingencommissie en reiscommissie organiseren. Samenwerken met andere commissieleden staat dus centraal. De commissie maakt en verspreidt promotiematerialen zoals, posters en flyers. Zij plaatst uitnodigingen op alle social media-kanalen en houdt alle activiteiten up-to-date. Van de activiteiten maakt de commissie foto’s en video’s en plaatst deze op social media en de website.

Aquisitiecommissie:

De acquisitiecommissie draagt zorg voor het werven van nieuwe partners in het bedrijfsleven en het onderhouden van de relatie van de huidige partners. Zij is verantwoordelijk voor de inkomsten van de stichting en vormt de schakel tussen eventuele sponsoren en fondsen. Bovendien richt de commissie zich op de loopbaanontwikkeling van de achterban. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van inhousedagen en carriére-events.

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van educatieve reizen, activiteiten en excursies. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de reizen, borrels en netwerkbijeenkomsten. Zij creëert relaties en houdt contact met verschillende bedrijven en reisorganisaties. De activiteitencommissie neemt de onderwerpen van de lezingen en cursussen binnen de stichting als leidraad en inspiratiebron, om aan de inhoud van de activiteiten vorm te geven.