Missie & Visie

Missie

Stichting Intertalenten is een onafhankelijke en breed georiënteerde organisatie die een brug wilt vormen tussen talenten en potentiële werkgevers. Wij zien samenwerking en het delen van kennis als een kracht. Daarom zetten wij ons actief in voor het samenbrengen van mensen uit verschillende culturen.

Visie

Op lange termijn wil Intertalenten zich positioneren als een herkenbaar succesvol netwerkplatform voor verschillende culturen en succesvolle professionals.