Turkse taal & Literatuur lessen

Türk milleti tarih boyunca türlü din, medeniyet ve coğrafi sahaya sahip olmuştur. Bütün değiştirdiği bu coğrafyada kendine özgü kudret ve hayatiyet sayesinde dil ve kültürüne de sahip çıkmasını bilmiştir. İnsan diliyle düşünür, onunla kendini ifade eder. Dil, insanın evi, evreni, gücüdür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de dilin niteliklerinin zemini, uygulama sahasıdır. Milletler kültür, dil ve tarihi ile milli kimliğe kavuşur […]

TOP vrouw van Nederland

Een bijzondere avond met de TOP vrouw van Nederland Marguerite Soeteman-Reijnen! Gesproken over het aanmoedigen van diversiteit, waaronder meer vrouwen aan de top in het bedrijfsleven. hashtag#diversiteit hashtag#topvrouwen hashtag#bedrijfsleven hashtag#stichtingintertalenten Cansu Caner | Selma Karhan | Gülnur Emre | Ethem Emre | Semiray Baytimur | Foto’s: Selgraph Photography