Evenementen
Turkse taal & Literatuur lessen

Turkse taal & Literatuur lessen

Türk milleti tarih boyunca türlü din, medeniyet ve coğrafi sahaya sahip olmuştur. Bütün değiştirdiği bu coğrafyada
kendine özgü kudret ve hayatiyet sayesinde dil ve kültürüne de sahip çıkmasını bilmiştir.
İnsan diliyle düşünür, onunla kendini ifade eder. Dil, insanın evi, evreni, gücüdür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de
dilin niteliklerinin zemini, uygulama sahasıdır. Milletler kültür, dil ve tarihi ile milli kimliğe kavuşur onunla var
olurlar. Asırlar boyu oluşan yaşam tarzlarının kodları dil ile geleceğe aktarılır. Bu kodları içine alan hafızaya ise kültür
denir. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılarak devamlılık sağlar. Bu etkileşim işini sürdüremeyen toplum, birikimini
muhafaza edemeyerek, başka milletlerin kültürüne evrilmeye meyilli hale gelirler.
‘’Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilemez’’ sözünden yola çıkarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi; tarih,
dil ve kültüründen yoksun bırakmamalı, onları savunmasız ve kimliksiz olmaya müsait hale getirmemeliyiz.
Gelecek nesillerimize güç kaynağı olmak ve onlara milli kimliğimizi aktarmak adına, dilimizi öğrenmeli, öğretmeli,
yaşamalı ve yaşatmalıyız. Sizde Türk dili ve tarih dersleri almak istiyorsanız, basvurabilirsiniz!