Over ons

Stichting Intertalenten (hierna: SIT) is een breed georiënteerde organisatie van hooggekwalificeerde jongeren en professionals die studeren, werken en/of ondernemen binnen de branche zakelijke dienstverlening.

Wij zetten ons in voor kansengelijkheid van jong getalenteerde professionals in Nederland. Hiernaast richten wij ons op het verbeteren van carrièreperspectief van diverse talenten. Ons platform biedt trainers, vrijwilligers, maatschappelijke partners, werkgevers en jong professionals de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Op deze manier willen wij kennis, ervaring en netwerk met elkaar delen.

Mentoring van jonge talenten door professionals, en samenwerking met partners en organisaties staat bij ons centraal. Door middel van netwerkevenementen, coaching en opleidingen stellen wij ons uiteindelijk ten doel om een brug te vormen tussen jonge talenten en het bedrijfsleven.

In dit platform worden jonge talenten in contact gebracht met professionals. Via deze weg krijgen zij een extra steun in de rug en worden ze geholpen op weg in hun carrière. De jonge talenten zullen immers de voorbeeldfunctie overnemen, en deze vervolgens overdragen aan de volgende generatie.

Ons doel is om de positie van interculturele talenten op de arbeidsmarkt te vergroten én te versterken. Dit willen wij onder meer realiseren door:

  • het organiseren van informatie- en themabijeenkomsten, netwerkborrels, workshops en lezingen;
  • in samenwerking met organisaties het zakelijke netwerk van professionals te vergroten;
  • tegemoet te komen aan de culturele, sociale en educatieve activiteiten en reizen;
  • een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en politieke onderwerpen;
  • enquêtes te houden om de behoefte en/of wensen in kaart te brengen.