Welkom bij Stichting Intertalenten

Ontdek je eigen talenten
Verbreed je netwerk
Vind de juiste match

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Intertalenten (SIT) is een stichting van hooggekwalificeerde talenten die zich actief inzetten voor het samenbrengen van jongeren en professionals met verschillende culturen en nationaliteiten.
Wij zetten ons in om op lange termijn te positioneren als een herkenbaar succesvol netwerkplatform.

Onze motto luidt hierdoor:
“Our unity is our strength and diversity is our power”
.

Ondersteunende


– een ondersteunende rol in de coaching van jong professionals;

Talenten


– als schakel tussen jonge talenten, zakelijke ondernemers en businesspartners;

Platform


– een platform voor diversiteit en inclusie.

Ontdek je eigen talenten, verbreed je netwerk en vind de juiste match!

Lezingencommissie:


De lezingencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen en cursussen over maatschappelijke, sociaal-educatieve en loopbaan gerelateerde onderwerpen.

Activiteitencommissie:


De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van educatieve reizen, activiteiten en excursies. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de reizen,

Aquisitiecommissie:


De acquisitiecommissie draagt zorg voor het werven van nieuwe partners in het bedrijfsleven en het onderhouden van de relatie van de huidige partners.

Public Relations-commissie:


De Public Relations-commissie is met name verantwoordelijk voor het promoten van evenementen die de lezingencommissie en reiscommissie organiseren.

Laatste artikelen